la geometria del fred

Sostenir un hivern a les mans 
per contemplar com el seu pes 
adorm lentament la pàtria del tacte.
A dins, un blau en calma
                              -no saps si oceà o cel-
bressola un silenci blanc 
de paret buida.

Neva a una platja antiga 
i la memòria, 
com una ciència exacta,
inventa geometries per a un fred 
que ja no sap quina forma té,
que ja no sap dir desembres.


Comentaris